«Զատիկ» + «Ծաղկազարդ» նախագիծ


Մասնակիցները՝ 3-րդ դասարանի սովորողներ
Տևողությունը՝ մարտի 10-ապրիլի 7 (Կրկնազատիկ)
Նպատակը՝ ԾաղկազարդիԶատկի տոնի մասին տեղեկությունների հավաքումտեխնոլոգիականմեդիատեխնոլոգիական հմտությունների կիրառում և զարգացում

Նախագծի ընթացքը

Գործունեությունն ըստ ոլորտների

Լեզվագործունեություն՝ բանավոր և գրավոր խոսքի զարգացում, ստեղծագործական երևակայության զարգացում, հաղորդակցական կարողությունների զարգացում

 • Տոների մասին տեղեկությունների ընթերցում
 • Ռադիոթողարկումների շարք
 • Զատկական սաիկների, հանելուկների, խաղիկների, պատմությունների հորինում

Տեխնոլոգիական գործունեություն

 • Զատկական շարժական բացիկների պատրաստում
 • Զատկական ձվիկների պատրաստում և ձևավարում՝ մոմից, դատարկած ծվիկներից…
 • Ծաղկած ծառ ադի բուդուց
 • Սերմնացան, ածիկացան (դիտարկումներ, տեղեկությունների գրանցում)

Մաթեմատիկական գործունեություն

 • Զատկական խնդրագրքի ստեղծում
 • Աղյուսակների ստեղծում, տեղեկությունների գրանցում և վերլուծություն

Երաժշտական գործունեություն

 • Զատկական երգերի, պարերգերի ուսուցում

Զատկական երգերի փաթեթ

Նախագծի ընթացքում ստեղծված նյութերը  կհրապարակվեն սովորողների բլոգներում

Նախագծի ամփոփում՝ «Կրկնազատիկ» ծես

Реклама

Նախագծային ուսուցման ստուգատես․ Մարտի 19-23


 • Ընդհանուր պարապմունք 
 • Միջավայրի խնամք  
 • Պարտիզապուրակային  գործունեություն, խոտհնձիչ գործիքի ծանոթացում
 • Դդմացան
 • Քայլք Բանգլադեշով
 • Հեծանվաերթ 
 • Ընթերցում Արևմուտքի ընթերցողական հարթակներում 

Մաթեմատիկա— Բանավոր համրանք, hաշվել 1-ից մինչև….(առաջ հաշիվ, հետ հաշիվ), գտնել օրինաչափությունները ու շարունակել։ Բազմանիշ թվեր։

 • Քառանիշ թվեր:
 • Հնգանիշ և վեցանիշ թվեր:
 • Բազմանիշ թվի գրելը (թվանշաններով և տառերով) և կարդալը:
 • Աղյուսակների օգտագործումը բազմանիշ թվերը գրելու համար:
 • Թվային դասեր:
 • Բնական թվերի համեմատումը:
 • Բնական թվի կլորացումը մինչև նշված թվային կարգը:
 • Պարզ պատկերները երկու հավասար մասի բաժանելը:
 • Համաչափություն ուղղի և կետի նկատմամբ:
 • Շրջան: Շրջանագիծ:
 • Բեկյալ: Բեկյալի երկարության հաշվում:
 • Պարագիծ: Ծանոթ բազմանկյունների պարագծերի հաշվում:
 • Մակերես:

Տրամաբանական խնդիրրներ- Լուծում ենք տրամաբանական խնդիրներ։ Խաղեր խաղալով կրկնում ենք մեր անցածը-Խաղեր։

Ես և շրջակա աշխարհը- 

 • Պարտիզապուրակային  գործունեություն, խոտհնձիչ գործիքի ծանոթացում
 • Դդմացան

Մայրենի- Բլոգային աշխատանք։ Շաբաթվա նախագիծեր « TV նախագիծ», «Զատիկ»։

Մարմնակրթություն-Խաղում ենք բակային խաղեր, լողում ենք ու հեծանիվ քշում։

Անգլերենի դասավանդող՝ Լիլիթ Հայկազունի
Ռուսերենի դասավանդող՝ Էլինա Սիմոնյան

19.03.2018

Ընդհանուր պարապմունք — 9:00-9:15

1-ին պարապմունք — 9:20 — 10:05 Բանավոր մաթեմատիկա

2-րդ պարապմունք — 10:10 — 10:55 Ընթերցանության նյութ

3-րդ պարապմունք — 11:05 — 11:50 Ուրախ օտար լեզու

4-րդ պարապմունք — 11:55 — 12:40 Ընտրությամբ գործունեություն

Ընդմիջում — 12:40 — 12:55

5-րդ պարապմունք — 12:55 — 13:35 Մարմնակրթություն, ազգային խաղեր

20.03.2018

Ընդհանուր պարապմունք — 9:00-9:15

1-ին պարապմունք — 9:20 — 10:05 Բանավոր մաթեմատիկա

2-րդ պարապմունք — 10:10 — 10:55 Ընթերցում Արևմուտքի ընթերցողական հարթակներում

3-րդ պարապմունք — 11:05 — 11:50 Ուրախ օտար լեզու

4-րդ պարապմունք — 11:55 — 12:40 Տեխնոլոգիա

Ընդմիջում — 12:40 — 12:55

5-րդ պարապմունք — 12:55 — 13:35 Լող, հեծանվավարություն

21.03.2018

Ընդհանուր պարապմունք — 9:00-9:15

1-ին պարապմունք — 9:20 — 10:05 Բանավոր մաթեմատիկա

2-րդ պարապմունք — 10:10 — 10:55 Երգ

3-րդ պարապմունք — 11:05 — 11:50 Ընտրությամբ գործունեություն

4-րդ պարապմունք — 11:55 — 12:40 Ընթերցում Արևմուտքի ընթերցողական հարթակներում

Ընդմիջում — 12:40 — 12:55

5-րդ պարապմունք — 12:55 — 13:35 Քայլք Բանգլադեշով

22.03.2018

Ընդհանուր պարապմունք — 9:00-9:15

1-ին պարապմունք — 9:20 — 10:05 Բանավոր մաթեմատիկա

2-րդ պարապմունք — 10:10 — 10:55 Ընթերցանության նյութ

3-րդ պարապմունք — 11:05 — 11:50  Տեխնոլոգիա

4-րդ պարապմունք — 11:55 — 12:40 Ուրախ օտար լեզու

Ընդմիջում — 12:40 — 12:55

5-րդ պարապմունք — 12:55 — 13:35 Հեծանվավարություն

23.03.2018

Ընդհանուր պարապմունք — 9:00-9:15

1-ին պարապմունք — 9:20 — 10:05 Բանավոր մաթեմատիկա

2-րդ պարապմունք — 10:10 — 10:55 Ուրախ օտար լեզու

3-րդ պարապմունք — 11:05 — 11:50  Դդմացան

4-րդ պարապմունք — 11:55 — 12:40 Ընթերցում Արևմուտքի ընթերցողական հարթակներում

Ընդմիջում — 12:40 — 12:55

5-րդ պարապմունք — 12:55 — 13:35 Շախմատ

 

Բարի լույսի զանգեր զարկին


Բարի լույսի զանգեր զարկին
Զընգզընգալեն անու՜շ, անու՜շ,
Լույսը բացվեց մեր աշխարհքին
Ճըղճըղալեն անու՜շ, անու՜շ:

Առուն հովտեն փախուստ կտա
Գըլգըլալեն անու՜շ, անու՜շ,
Տաղ կըկարդա քարեն կաքավ
Կըղկըղալեն անու՜շ, անու՜շ:

Երամ կապած կռունկն եկավ
Կըռկըռալեն անու՜շ, անու՜շ,
Բարակ հովը կըշընկշընկա
Զըլզըլալեն անու՜շ, անու՜շ:

Հարս ու աղջիկ հանդերն ելան
Շորորալեն անուշ, անուշ,
Ծաղկանց բուրմունք անմահական,
Սըրսըրալեն անուշ, անուշ:

Ձոն մայրիկներին


Մայրիկների գարնանային տոնը շնորհավորում են Արևմտյան դպրոցի երրորդ  դասարանի սովորողները։

Ակրոստիքոսներ են հորինել սովորողներն ու ձոնել իրենց սիրելի մայրերին։ Կարդացե՛ք սովորողների բլոգներում։

Հրանդ Ղազարյան-Ակրոստիքոս, Արմիկ

Գոհար Սանոյան-ԱԿՐՈՍՏԻՔՈՍ, ՄԱՅՐԻԿ

Ռազմիկ Գյուլումյան- Ակրոստիքոս մայրիկների տոնի համար

Սարգիս Սարգսյան- Ակրոստիքոս

Արման Յարալյան- ԻՄ ՄԱՅՐԻԿԸ

Ռուբեն Յարալյան- Ակրոստիքոս

Արման Մխեյան- ԱԿՐՈՍՏԻՔՈՍ, ԳՈՀԱՐ

Մոնիկա Թովմասյան-ԱԿՐՈՍՏԻՔՈՍ

Քաջիկ Հովսեփյան-Ակրոստիքոս, մայրիկ

Ռաֆայել Թումասյան-ԱԿՐՈՍՏԻՔՈՍ

Դավիթ Հովհաննիսյան- ԱԿՐՈՍՏԻՔՈՍ ՄԱՅՐԻԿ

Դանիել Թադևոսյան-ԱԿՐՈՍՏԻՔՈՍ. ԼԻԱՆԱ

Վահան Հովհաննիսյան-Ակրոստիքոս, մայրիկ

Աննա Գրիգորյան-Նազիկ

Լանա Գրիգորյան-Ակրոստիքոս․ Անահիտ

Ալեքսանդրա Այվազյան-Ակրոստիքոս

 

Մարտի 12-17․ Ուսումնական գործընթացի համառոտ նկարագրություն


 • Ընդհանուր պարապմունք 
 • Միջավայրի խնամք  

Մաթեմատիկա— Բանավոր համրանք, hաշվել 1-ից մինչև….(առաջ հաշիվ, հետ հաշիվ), գտնել օրինաչափությունները ու շարունակել։ Բազմանիշ թվեր։

 • Քառանիշ թվեր:
 • Հնգանիշ և վեցանիշ թվեր:
 • Բազմանիշ թվի գրելը (թվանշաններով և տառերով) և կարդալը:
 • Աղյուսակների օգտագործումը բազմանիշ թվերը գրելու համար:
 • Թվային դասեր:
 • Բնական թվերի համեմատումը:
 • Բնական թվի կլորացումը մինչև նշված թվային կարգը:
 • Պարզ պատկերները երկու հավասար մասի բաժանելը:
 • Համաչափություն ուղղի և կետի նկատմամբ:
 • Շրջան: Շրջանագիծ:
 • Բեկյալ: Բեկյալի երկարության հաշվում:
 • Պարագիծ: Ծանոթ բազմանկյունների պարագծերի հաշվում:
 • Մակերես:

Տրամաբանական խնդիրրներ- Լուծում ենք տրամաբանական խնդիրներ։ Խաղեր խաղալով կրկնում ենք մեր անցածը-Խաղեր։

Մայրենի- Բլոգային աշխատանք։ Շաբաթվա նախագիծեր « TV նախագիծ» նախագիծ, «Ձոն մայրիկներին»։

Մարմնակրթություն-Խաղում ենք բակային խաղեր, լողում ենք ու հեծանիվ քշում։

Անգլերենի դասավանդող՝ Լիլիթ Հայկազունի
Ռուսերենի դասավանդող՝ Էլինա Սիմոնյան

12.03.2018

Ընդհանուր պարապմունք — 9:00-9:15

1-ին պարապմունք — 9:20 — 10:05 Բանավոր մաթեմատիկա

2-րդ պարապմունք — 10:10 — 10:55 Ընթերցանության նյութ՝ «Աղվեսը»

3-րդ պարապմունք — 11:05 — 11:50 Ուրախ օտար լեզու

4-րդ պարապմունք — 11:55 — 12:40 Ընտրությամբ գործունեություն

Ընդմիջում — 12:40 — 12:55

5-րդ պարապմունք — 12:55 — 13:35 Մարմնակրթություն, ազգային խաղեր

13.03.2018

Ընդհանուր պարապմունք — 9:00-9:15

1-ին պարապմունք — 9:20 — 10:05 Բանավոր մաթեմատիկա

2-րդ պարապմունք — 10:10 — 10:55 Ընթերցանության նյութ՝ «Աղվեսը»

3-րդ պարապմունք — 11:05 — 11:50 Ուրախ օտար լեզու

4-րդ պարապմունք — 11:55 — 12:40 Տեխնոլոգիա

Ընդմիջում — 12:40 — 12:55

5-րդ պարապմունք — 12:55 — 13:35 Լող, հեծանվավարություն

14.03.2018

Ընդհանուր պարապմունք — 9:00-9:15

1-ին պարապմունք — 9:20 — 10:05 Բանավոր մաթեմատիկա

2-րդ պարապմունք — 10:10 — 10:55 Երգ

3-րդ պարապմունք — 11:05 — 11:50 Ընտրությամբ գործունեություն

4-րդ պարապմունք — 11:55 — 12:40 Ընթերցանության նյութ՝ «Ձախորդ Փանոսի հեքիաթը»

Ընդմիջում — 12:40 — 12:55

5-րդ պարապմունք — 12:55 — 13:35 Մարմնակրթություն

15.03.2018

Ընդհանուր պարապմունք — 9:00-9:15

1-ին պարապմունք — 9:20 — 10:05 Բանավոր մաթեմատիկա

2-րդ պարապմունք — 10:10 — 10:55 Ընթերցանության նյութ՝ «Ձախորդ Փանոսի հեքիաթը»

3-րդ պարապմունք — 11:05 — 11:50  Տեխնոլոգիա

4-րդ պարապմունք — 11:55 — 12:40 Ուրախ օտար լեզու

Ընդմիջում — 12:40 — 12:55

5-րդ պարապմունք — 12:55 — 13:35 Հեծանվավարություն

16.03.2018

Ընդհանուր պարապմունք — 9:00-9:15

1-ին պարապմունք — 9:20 — 10:05 Բանավոր մաթեմատիկա

2-րդ պարապմունք — 10:10 — 10:55 Ուրախ օտար լեզու

3-րդ պարապմունք — 11:05 — 11:50  Երգ/ տեխնոլոգիա

4-րդ պարապմունք — 11:55 — 12:40 Ընթերցանության նյութ՝ «Անխելք մարդը»

Ընդմիջում — 12:40 — 12:55

5-րդ պարապմունք — 12:55 — 13:35 Շախմատ

17.03.2018 Ուսումնական ճամփորդություն

Գարնանային ուսումնական ճամբար, մարտի 26-30


Մասնակիցներ՝  հինգ տարեկաններ և առաջին դասարանցիներ

26.03.18թ

9:45-10:00- Ընդունելություն, ընդհանուր պարապմունք

10:00-10:10- Շրջում և ճանաչում ենք դպրոցը

10:10-10։30- զատկական ասիկներ

 • Զատկեզատի՜կ է, նավակատի՜կ է, չամչեհատի՜կ է:
 • Կարմիր ձու տուր, կարմիր օր տամ:
 • _ Մարիամ խաթուն, Մարիամ խաթուն,
  Իջի  մեր տուն, իջի  մեր տուն,
  Ես քեզ կտամ նուշի կթուն:
 • Զատիկ, զատիկ, նավակատիկ, արի նստի մեր տան մոտիկ:
 • Զատկեզատի~կ է, նավակատի~կ է, չամչեհատի~կ է:

10:30-11:00- պատրաստում ենք զատկական զարդարանքներ

27.03.18թ

9:45-10:00- Ընդունելություն, ընդհանուր պարապմունք

10:00-10:10- ուրախ մարմնամարզություն

10:10-1030- զատկական երգի ուսուցում

10:30-11:00- հեքիաթի ժամ Հ.Թումանյան Ճամփորդները, օրվա ամփոփում

 

28.03.18թ

9:45-10:00- Ընդունելություն, ընդհանուր պարապմունք

10:00-10:10- ուրախ մարմնամարզություն

10:10-1030- ծաղկատունկ, խնամում ենք դպրոցի ծաղիկները

10:30-11:00- տեխնոլոգիա, ծեփում և ձևավորում ենք զատկական ձվիկներ

 

29.03.18թ

9:45-10:00- Ընդունելություն, ընդհանուր պարապմունք

10:00-10:40- այցելում ենք ագարակ, ծանոթանում ու խնամում ենք կենդանիներին

10:40-11:00- պարուսուցում՝ Կարնո քոչարի

 

30.03.18թ

9:45-10:00- Ընդունելություն, ընդհանուր պարապմունք

10:00-11:00 ուրախ լող